اطلاعات نصب

قدم 1

قدم اول

ابتدا چسب مخصوص کاشی یا سیلیکون به کمک ماله های مخصوص در سطح دیوار یا کف محل نصب به صورت تصویر مالیده می شود.
قدم 2

قدم دوم

شیت های چاکماکس موزائیک را بصورتی که درزهای بین آنها بصورت مساوی و دنبال هم باشد (همانند پازل) در محل خود جای دهید.
قدم 3

قدم سوم

جهت تثبیت موزاییک در محل خود و عدم سُرخوردن و تغییرمحل آن، با کمک ماله چوبی، روی آن به آرامی بکوبید.
قدم 4

قدم چهارم

مواد درزگیری را که در ظرفی آماده کرده اید، به کمک ماله بخوبی درون درزهای بین چاکماکس موزائیک پر کنید.
قدم 5

قدم پنجم

پس از اتمام مرحله پرکردن درزها با مواد درزگیر، به کمک اسفنج یا یک پارچه، مواد درزگیر زائد را از روی چاکماکس موزائیک پاک کنید. بعد از همه این مراحل، با دستمالی خشک کل سطح را تمیز و پاک کنید تا چاکماکس موزاییک های زیبا و براق تان را ببینید...