ویژگی های چاکماکس

کاشی ضد سایش

ضدسایش - ضدخش

کاشی مقاوم

مقاوم در برابر ضربه

موزائیک ضد آب

عدم نفوذ آب

موزاییک مقاوم

مقاوم در برابر شوک های حرارتی

سرامیک مقاوم

مقاوم در برابر سرمای شدید

موزائیک خوش رنگ

رنگ های دائمی و بدون کدری

موزائیک محکم

مقاوم در برابر مواد و شوینده های شیمیایی

نظافت راحت

نگهداری و نظافت راحت